Erasmus

Mobilitate europeană la Liceul Tehnologic Săvârșin

ANUNȚ DE SELECȚIE PARTICIPANȚI LA STAGIUL DE FORMARE în cadrul proiectului cu numărul 2022-1-RO01-KA121-

VET-000057345,  FLUX 1

CALENDARUL DESFĂŞURĂRII PROBELOR DE SELECŢIE

REZULTATE SELECTIE CANDIDATI proiectului cu numărul 2022-1-RO01-KA121-VET-000057345

 

 

ANUNȚ DE SELECȚIE  ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA PROIECTUL ERASMUS+   Proiect numărul 2022-1-RO01-KA121-VET-000057345

Erasmus+ – an opportunity for a successful career =accesează informații despre proiectului aici=

Formare profesională prin mobilitate europeană  =accesează informații despre proiect  aici=

 

REZULTATELE FINALE ALE  SELECȚIEI PARTICIPANȚILOR PENTRU  FLUXURILE 3 (CLASA A X-A B) SI 4 (CLASA A X-A A) DIN CADRUL PROIECTULUI NR. 2018-1-RO01-KA102-048377 „INSTRUIRE PRACTICĂ PRIN MOBILITATE EUROPEANĂ – O POARTĂ DESCHISĂ CĂTRE O CARIERĂ DE SUCCES” POT FI CONSULTATE AICI:

CLASA A X-A A                                                                                    CLASA A X-A B

REZERVE CLASA A  X-A A                                                                 REZERVE CLASA A  X-A B

 

 

REZULTATELE SELECȚIEI PARTICIPANȚILOR PENTRU  FLUXURILE 3 (CLASA A X-A B) SI 4 (CLASA A X-A A) DIN CADRUL PROIECTULUI NR. 2018-1-RO01-KA102-048377 „INSTRUIRE PRACTICĂ PRIN MOBILITATE EUROPEANĂ – O POARTĂ DESCHISĂ CĂTRE O CARIERĂ DE SUCCES” ÎNAINTE DE CONTESTAȚII POT FI CONSULTATE AICI:

CLASA A X-A A                                                                                    CLASA A X-A B

Contestațiile se pot depune astăzi, 12.03.2020 pe adresa de email a liceului: liceultehnologicsavarsin@yahoo.com.

Afișsarea rezultatelor finale va avea loc vineri, 13.03.2020 până la ora 14.

 

15 elevi de la Liceul Tehnologic Săvârșin, domeniul Agricultură, au realizat, în perioada 13 – 31 mai 2019, un stagiu de pregătire practică, cu durata de 90 de ore, în Barcelos, Portugalia. Elevii au fost însoțiți de d-na profesoară Suciu Liliana, d-nul profesor Fărău Florin și d-na director Costea Luminița, în calitate de monitor din partea echipei de proiect.

Mobilitatea s-a desfășurat în cadrul proiectului Erasmus+, 2018-1-RO01-KA102-048377, cu titlul ,, Instruire practică prin mobilitate europeană – o poartă deschisă către o carieră de succes”. Organizația intermediară a fost Associação Intercultural Amigos Da Mobilidade (AIAM) dinBarcelos, Portugalia.

Participanții au fost plasați în organizația de primire, Jovens Empresários Agrícolas Nunes Garcia, Lda., Silveiros, Portugalia, parcurgând 6 ore/zi de activități practice, conform Acordului de Învățare, în vederea dobândirii competențelor profesionale practice, specifice domeniului de calificare, într-un mediu de lucru cu dotări moderne și la standarde europene de calitate. De asemenea, elevii participanți si-au dezvoltat competențele de comunicare în limba engleză, portugheză și competențele sociale. Recunoașterea competențelor dobândite s-a făcut prin eliberarea documentului Europass Mobility.

Elevii participanți și-au dezvoltat sentimentul de apartenență europeană prin parcurgerea unui program cultural, desfășurat în afara programului de instruire practică, cuprinzând vizite culturale în Portugalia: Ponte de Lima, Viana do Castelo, Braga și Porto.

Liceul Tehnologic „Regele Mihai I” din Săvârșin va desfăşura în perioada 2018-2020 proiectul 2018-1-RO01-KA102-048377 ,,Instruire practică prin mobilitate europeană – o poartă deschisă către o carieră de succes” pe parcursul a 24 de luni.

Grupul ţintă: 60 de elevi de clasa a X-acalificarea tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului, respectiv tehnician zootehnist, pentru fiecare calificare câte 2 fluxuri (unul în fiecare an de proiect), a câte 15 elevi.

Durata mobilităţilor: 3 săptămâni, corespunzătoare unui număr de 90 ore din Stagiul dePregătire Practică aferent CDL-urilor fiecărei calificări profesionale.Mobilităţile se vor desfăşura în următoarele perioade:

  • Fluxul 1: 13.05-31.05.2019, tehnician zootehnist
  • Fluxul 2: 24.06-12.07.2019, tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului
  • Fluxul 3: 23.03-10.04.2020, tehnician zootehnist
  • Fluxul 4: 11.05-29.05.2020, tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

Scopul proiectului

            „Instruire practică prin mobilitate europeană – o poartă deschisă către o carieră de succes” este creşterea calităţii pregătirii practice la standarde europene a elevilor de clasa a X-a prin participarea la  stagii de instruire practică într-un mediu de lucru real cu dotări moderne specifice domeniilor de calificare, fapt ce va facilita inserţia cu succes piaţa muncii a viitorilor absovenţi.

Obiectivele specifice ale proiectului

  • Îmbunătăţirea competenţelor practice specifice calificării profesionale la 60 de elevi de la domeniile protecția mediului si agricultură prin participarea la stagii de instruire practică cu durata de 3 săptămâni în companii europene de profil în perioada 2018-2020 pentru tranziția cu succes de la şcoală la locul de muncă;
  • Dezvoltarea adaptabilitatii, creativitatii, spiritului inovativ si a gandirii critice la 60 de elevi ai liceului nostru prin contactul cu un nou mediu social, economic, cultural si lingvistic in cadrul stagiilor de instruire practica oferite de mobilitatile transnationale pe durata celor 2 ani de proiect;
  • Încheierea de parteneriate cu instituţii de formare şi companii din ţaraparteneră pentru o viitoare colaborare în vederea asigurării unei pregatiriprofesionale de calitate în cadrul instuţiei noastre de învăţământ şi creştereaşanselor de angajare a viitorilor absolvenţi pe piaţa muncii locale şieuropene.

Elevii participanţi la proiect îşi vor dezvolta, pe lângă competenţele profesionale, şi competenţele sociale şi de comunicare într-o limbă străină. Înainte de plecarea în mobilităţile transnaţionale, elevii vor beneficia de:

  • pregătire pedagogică;
  • pregătire lingvistică – limba engleză;
  • pregătire culturală.

     Rezultatele învăţării care vor fi dobândite de către elevi în stagiile de instruire practică realizate într-un mediu internaţional sunt corelate cu competenţele din Unitatea de Rezultate ale Învăţării cuprinse în Standardul de Pregătire Profesională al fiecărei calificări.

    Validarea plasamentului se va face pe baza documentelor Europass, iar recunoaşterea rezultatelor dobândite în străinătate se va face prin acordarea de note la modulul de pregătire practică.

Aflati mai multe despre noi

home_employment_pic251

Mergi la

home_employment_pic262

Mergi la

home_employment_pic283

Mergi la

home_employment_pic274

Mergi la

Contact