Comisii

.

Comisiile din unitatea de învățământ sunt:


a) Comisia pentru curriculum;

b) Comisia de evaluare și asigurare a calității;

c) Comisia pentru perfecționare și formare continuă;

d) Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență;

e) Comisia pentru controlul managerial intern;

f) Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității;

g) Comisia pentru programe și proiecte educative.

Aflati mai multe despre noi

home_employment_pic251

Mergi la

home_employment_pic262

Mergi la

home_employment_pic283

Mergi la

home_employment_pic274

Mergi la

Contact